Gå videre til innhold
Norwegian med et årsresultat på 623 millioner i 2012

Pressemelding -

Norwegian med et årsresultat på 623 millioner i 2012

Norwegian legger i dag frem et årsresultat før skatt på vel 623 millioner kroner, en forbedring på 457 millioner fra året før. 2012 er preget av god trafikkvekst og internasjonal ekspansjon, med mange nye ruter og etablering av nye baser. I løpet av fjoråret ble også 13 fabrikknye fly faset inn.

For 4. kvartal alene omsatte Norwegian for 3,1 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt (EBT) ble for kvartalet 23 millioner kroner, 211 millioner kroner bedre enn i 2011.4,37 millioner passasjerer fløy med selskapet i 4. kvartal 2012, noe som utgjorde en passasjervekst på 10 prosent.

Omsetningen på årsbasis ble vel 12,9 milliarder kroner, en økning på 22 prosent. Norwegian fraktet 17,7 millioner passasjerer i 2012, en økning på 2 millioner eller 13 prosent. Fyllingsgraden ble den samme i 2012 som året før, 79 prosent.

- Vi er godt fornøyd med dette resultatet og at vi også i et svakt kvartal for mange flyselskaper fikk en resultatforbedring på over 200 millioner kroner. Fyllingsgraden holdt seg stabil i 2012 og trafikkveksten var god, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

– 2012 er et år preget av internasjonal ekspansjon og vi har hatt en del nødvendige kostnader knyttet til etablering av nye baser i Thailand og i Spania. Dette er oppstartskostnader som er helt nødvendige for å kunne vokse i en global bransje. Veksten ute er også med på å sikre driften i Skandinavia og trygge våre skandinaviske arbeidsplasser, sier Kjos.

Fornyer flyflåten

I løpet av 2012 faset Norwegian inn 13 nye Boeing 737-800 fly. I inneværende år kommer Norwegian til å fase inn ytterligere 17 nye fly – 14 Boeing 737-800 og 3 Boeing 787 Dreamliner.

- Flåtefornyelsen gir Norwegian et betydelig konkurransefortrinn i en situasjon der mange flyselskaper er sterkt presset på grunn av gamle fly og høye drivstoffkostnader. Ikke minst gir nye, mer miljøvennlige fly kundene våre et stadig bedre tilbud, noe som avspeiler seg i de gode passasjertallene gjennom året, sier Kjos.

Utvalgte nøkkeltall for hele 2012 (2011)

Antall passasjerer: 17,7 mill (15,7 mill)
Omsetning: 12,9 mrd kroner (10,5 mrd)
Fyllingsgrad: 79 prosent (79 prosent)
EBITDAR: 1,8 mrd kroner (1,5 mrd)
EBITDA: 788,7 mill kroner (709,9 mill)
EBIT: 403,5 mill kroner (415,9 mill kroner)
EBT: 623,2 mill kroner (166,5 mill kroner)
Nettoresultat: 456,6 mill kroner (122,1 mill kroner)

Utvalgte nøkkeltall 4. kvartal 2012 (4. kvartal 2011)

Antall passasjerer: 4,37 mill (3,99 mill)
Omsetning: 3,1 mrd kroner (2,5 mrd)
Fyllingsgrad: 77 prosent (79 prosent)
EBITDAR: 296,2 mill kroner (216,1 mill kroner)
EBITDA: 53,3 mill kroner (1,7 mill kroner)
EBIT: - 51,9 mill kroner (-85,3 mill kroner)
EBT: 23,0 mill kroner (-187,7 mill kroner)
Nettoresultat: 23,6 mill kroner (-133,3 mill kroner)

For mer detaljert informasjon, se vedlagte rapport.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 975 54344
Finansdirektør Frode Foss, tel 916 31645

Emner

Kategorier


Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa (330 ruter til 120 destinasjoner pr oktober 2012), samt Nord-Afrika og Midtøsten. I mai 2013 starter selskapet også med langdistanseflygninger til USA og Asia. Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet  nærmere 17,7 millioner passasjerer i 2011. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 68 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,9 år (per oktober 2012).  Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har totalt 280 i bestilling. 

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Kontakter

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/ Kundehenvendelser: Klikk her for kundeservice eller ring 815 21 815
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Norwegian
Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway