Gå videre til innhold
Fra venstre: Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian og Niels Hemmingsen, administrerende direktør på Aalborg Lufthavn.
Fra venstre: Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian og Niels Hemmingsen, administrerende direktør på Aalborg Lufthavn.

Pressemelding -

Norwegian innfører fossilfritt flydrivstoff tilsvarende 100 flyvninger på Danmarks mest trafikkerte rute mellom Aalborg og København

Norwegian kjøper fossilfritt flydrivstoff tilsvarende alt forbruk på 100 flyvninger mellom Aalborg og København. Initiativet har som formål å vise at det allerede i dag er mulig å redusere klimaavtrykket til dansk innenriksluftfart vesentlig.

Den danske regjeringen har et uttalt mål om at Danmark skal ha en «grønn innenriksrute» innen 2025. Norwegian går nå sammen med blant annet Aalborg Lufthavn for å aktivt demonstrere at det er mulig å innføre fossilfritt flydrivstoff, også kalt SAF, i stor skala allerede i dag.

Fly er i dag godkjent for innblanding av 50 prosent fossilfritt drivstoff. Derfor velger Norwegian i stedet å erstatte alt drivstoff som kreves til de hundre flyvningene med fossilfritt drivstoff. Dette leveres til Aalborg Lufthavns anlegg. Norwegian introduserer på denne måten fossilfritt flydrivstoff på Danmarks travleste innenriksrute mellom Aalborg og København. Initiativet er et ytterligere skritt på vei mot flyselskapets ambisjoner om å redusere sine samlede utslipp med 45 prosent innen 2030. Tidligere i år offentliggjorde Norwegian at flyselskapet har inngått et samarbeid med Norsk e-Fuel for å bygge verdens første storskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff.

Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, var til stede under et lanseringsarrangement på Aalborg Lufthavn i dag:

– I lengre tid har det vært stor oppmerksomhet rundt hvordan Danmarks innenriksluftfart kan gå over til mer bærekraftig drivstoff, både på kort og lang sikt. Med dette initiativet viser vi helt konkret at det faktisk er mulig å fly en dansk innenriksrute med 100 prosent fossilfritt flydrivstoff med drivstoffanlegg som allerede finnes på flyplasser i dag. For at dette skal bli vanlig praksis innen 2025, må tilgjengeligheten på fossilfritt flydrivstoff økes markant. Per nå finnes fossilfritt drivstoff kun i meget begrensede mengder, sier Geir Karlsen.

DCC & Shell Aviation Denmark står for leveransen av det fossilfrie drivstoffet til Aalborg Lufthavn. Forbruket på de 100 flyvningene utgjør totalt rundt 140 tonn. Bruken av fossilfritt drivstoff i disse ukene tilsvarer at Norwegians CO2-utslipp på ruten mellom Aalborg og København reduseres med samlet sett opp mot 80 prosent. På ett år har Norwegians rundt 2 200 flyvninger på denne ruten et totalt forbruk på cirka 3 000 tonn flydrivstoff. Dersom dette totalforbruket hadde blitt erstattet med fossilfritt flydrivstoff, ville CO2-utslippene på ruten ha blitt redusert med nesten 10 000 tonn, sett i et livssyklusperspektiv.

Å innføre fossilfritt flydrivstoff på innenriksflyvningene mellom Aalborg og København betyr samtidig at Aalborg Lufthavn for første gang får direkte leveranser av det mer bærekraftige flydrivstoffet SAF.

– Aalborg Lufthavn er glade for at Norwegian har valgt oss som samarbeidspartner til dette initiativet. Bærekraftig flydrivstoff er fremtiden for hele luftfarten. Vi som flyplass bistår med infrastrukturen i dette prosjektet og forventer at det kan bidra til at Danmarks første grønne innenriksrute i 2025 også settes opp fra Aalborg Lufthavn, sier Niels Hemmingsen, administrerende direktør på Aalborg Lufthavn.

På vei mot mer bærekraftig luftfart

For DCC & Shell Aviation Denmark gjenspeiler samarbeidet med Norwegian de økende ambisjonene som stadig flere i dansk luftfart har om bruk av alternativt flydrivstoff. Selskapet har i flere år samarbeidet med industrien for å sikre tilgang til SAF i stor skala. Avtalen med Norwegian er nok et skritt på vei mot å introdusere mer bærekraftig flydrivstoff i Danmark.

– Siden vi startet de første leveransene av SAF til danske flyplasser i 2021, har vi sett økende interesse og etterspørsel. Derfor har vi nå etablert det første SAF-lageret her hjemme. Sammen med Norwegian kan vi herfra levere SAF til Aalborg Lufthavn i så store mengder som vi i denne anledningen faktisk har behov for, sier Sune Petersen, Head of Sustainability i DCC & Shell Aviation Denmark.

– Vi har en pågående debatt om hvordan alternativt flydrivstoff kan gjøres tilgjengelig for luftfarten i en stor skala. Det handler om produksjonskapasitet. Samtidig er spørsmålet om det vil kreve investeringer i egen infrastruktur for fly og flyplasser, eller om vi ut ifra et massebalanseperspektiv kan bruke eksisterende drivstoffinfrastruktur. Norwegians initiativ er et godt eksempel på hvordan vi med massebalanseprinsippet kan oppnår samme effekt som om SAF skulle tankes direkte på flyet, avslutter Petersen.

Fossilfritt flydrivstoff – sånn fungerer det

Fossilfritt flydrivstoff kalles også SAF, en forkortelse for Sustainable Aviation Fuel, og er et mer bærekraftig alternativ til fossilbasert jetdrivstoff. I dag lages SAF av bioavfall og restprodukter, som for eksempel brukt matolje og animalsk fett. I fremtiden forventes det at elektrodrivstoff, såkalt Power-to-X (PtX)vil produseres i betydelig større mengder og på et enda mer bærekraftig vis ved å konvertere elektrisitet fra sol- og vindkraft til flytende energi.

I forbindelse med Norwegians initiativ leverer DCC & Shell Aviation Denmark cirka 140 tonn SAF som blir blandet sammen med konvensjonelt flydrivstoff i henhold til gjeldende regler for innblanding av SAF. Det fossilfrie flydrivstoffet inngår i den sentrale drivstoffinfrastrukturen ved Aalborg Lufthavn og blir derfra tanket på alle flyene som bruker flyplassen og dens drivstofforsyning. Det fossilfrie drivstoffet er sertifisert av International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) i henhold til bærekraftskriteriene i EUs fornybardirektiv.

Ved å kjøpe inn SAF tilsvarende det totale drivstofforbruket på 100 flyvninger mellom Aalborg og København reduseres forbruket av fossilt flydrivstoff og dermed CO2-utslippene. Dette initiativet er den mest effektive måten å oppnå målet til den danske regjeringen på.

For mer informasjon:

Charlotte Holmbergh, kommunikasjonssjef i Norwegian,
charlotte.holmbergh@norwegian.com, +46 709 89 05 18


Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, var til stede under et lanseringsarrangement på Aalborg Lufthavn i dag.

Niels Hemmingsen, administrerende direktør på Aalborg Lufthavn, Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian og Lasse Frimand Jensen, borgermester i Aalborg (fra venstre) var med på tanking av flyet.


Norwegians konsernsjef Geir Karlsen og Niels Hemmingsen, administrerende direktør på Aalborg Lufthavn (fra venstre) var til stede under et lanseringsarrangement på Aalborg Lufthavn i dag.

Emner


Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, X, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Kontakter

Kun for journalister

Kun for journalister

Pressekontakt Pressekontaktene kan ikke svare på kundehenvendelser 815 11 816
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er et ledende nordisk luftfartskonsern med hovedkontor på Fornebu i Bærum. Selskapet har over 8 200 ansatte og eier to av Nordens ledende flyselskap: Norwegian Air Shuttle og Widerøes Flyveselskap. Widerøe ble kjøpt av Norwegian i 2024, med mål om å tilby kundene sømløse reiser på tvers av flyselskapenes rutenettverk.

Norwegian Air Shuttle har rundt 4 700 ansatte og tilbyr et omfattende rutenett som knytter de nordiske landene til populære destinasjoner i Europa. I 2023 hadde Norwegian over 20 millioner passasjerer og en flåte på 87 Boeing 737-800 og 737 MAX 8-fly.

Widerøes Flyveselskap er Norges eldste flyselskap og har mer enn 3 500 ansatte. Selskapet opererer hovedsaklig kortbaneflyplassene i Distrikts-Norge, og flyr mange anbudsruter i tillegg til sitt eget kommersielle nettverk. I 2023 hadde Widerøe 3,3 millioner passasjerer og en flåte på 48 fly: 45 Bombardier Dash-8- og tre Embraer E190-E2. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 41 flyplasser i Norge.

Norwegian-konsernet er en pådriver for bærekraftige løsninger og jobber kontinuerlig for å redusere egne utslipp. Blant flere initiativer, er investering i produksjon og bruk av fossilfritt flydrivstoff (SAF) den største satsningen. Norwegian ønsker å bli det bærekraftige valget for passasjerene og bidra til grønn omstilling av luftfarten.

Norwegian
Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway