Gå videre til innhold
Norwegian vil gjøre det mulig for alle å fly bærekraftig.
Norwegian vil gjøre det mulig for alle å fly bærekraftig.

Pressemelding -

Norwegian og Norsk e-Fuel inngår partnerskap for bygg av elektrodrivstoff-anlegg i Nord-Norge

Norwegian inngår et partnerskap med Norsk e-Fuel for å bygge verdens første fullskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge. Anlegget vil produsere bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet er en viktig milepæl på vei mot Norwegians mål om utslippskutt på 45 prosent innen 2030.

Den strategiske partnerskapsavtalen med Norsk e-Fuel vil sikre Norwegian en eierandel i selskapet og langsiktig tilgang til bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet vil bidra til å sette fart på produksjon og tilgjengelighet av bærekraftig flydrivstoff, som vil gjøre norsk luftfart mer bærekraftig. Partene tar sikte på å ferdigstille den detaljerte avtalen i løpet av de nærmeste månedene.

– Nå tar Norwegian steget inn i fremtiden. Luftfarten bidrar til stor verdiskapning, både sosialt og økonomisk, og nå ønsker vi å utnytte den teknologiske utviklingen innen produksjon av flydrivstoff for å betydelig redusere klimapåvirkningen til norsk luftfart. Elektrodrivstoff kan bli et taktskifte for hele bransjen vår. Partnerskapet med Norsk e-Fuel er ikke bare sentralt for Norwegian og vårt arbeid med å bli mer bærekraftig, det er også en milepæl for norsk luftfart. For oss gjør det at vi kommer nærmere vårt mål om å gjøre det mulig for alle å fly bærekraftig, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Sammen for en fremtidsrettet, bærekraftig luftfart

Målet er å produsere elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge så tidlig som i 2026. Partnerskapet med Norsk e-Fuel kan dekke opptil 20 prosent av Norwegians behov for bærekraftig flydrivstoff frem til 2030. I tillegg vil Norwegian investere mer enn 50 millioner kroner i en minoritetsandel i selskapet. Tiltakene er viktige bidrag for Norwegians mål om å kutte 45 prosent av utslippene sine innen 2030.

– Bærekraftig flydrivstoff må bli både mer tilgjengelig og mindre kostbart. For å oppnå dette er luftfarten avhengig av å samarbeide med myndigheter for å lukke prisgapet mellom tradisjonelt fossilt og bærekraftig drivstoff. Slik vil elektrodrivstoff kunne konkurrere med og erstatte fossilt flydrivstoff. Tid er en avgjørende faktor, og vi er veldig utålmodige etter å komme i gang, sier Karlsen.

Investerer i verdens første fullskala produksjonsanlegg

Norsk e-Fuel mener Norge er best egnet for etablering av verdens første industrianlegg for produksjon av elektrodrivstoff. Den norske prosjektutvikleren er eid av en gruppe industripionérer på sitt område. Selskapets første produksjonsanlegg blir i Mosjøen i Nord-Norge. Det kan bli verdens første fullskalaanlegg som produserer elektrodrivstoff. Området har blant de laveste elektrisitetsprisene i Europa, kombinert med stabil tilgang til fornybar energi fra vannkraft. Dette utgjør en avgjørende konkurransefordel, ettersom elektrisitet står for en betydelig del av kostnadene i produksjonen av elektrodrivstoff. Mosjøen har både havn og jernbanetilknytning, i tillegg til lange industritradisjoner.

– I dag lanserer vi et partnerskap som vil ta en ledende rolle i omstillingen mot bærekraftig luftfart. Dette er ganske unikt. Norwegian er en rollemodell for norsk luftfart, ikke minst på grunn av ambisjonene om å redusere klimagassutslippene. Vi ser frem til at enda flere blir med oss på denne reisen, sier Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktør i Norsk e-Fuel.

Ved å gå sammen med Norsk e-Fuel kan Norwegian fremskynde overgangen fra fossilt til bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet med Norsk e-Fuel vil gi tidlig tilgang til helt nødvendig bærekraftig flydrivstoff.

– Norge er avhengig av en sterk og fremtidsrettet luftfartssektor. Partnerskapet med Norsk e-Fuel er et historisk skritt for Norwegian som flyselskap. Med dette støtter vi aktivt opp om norsk prosessindustri og bidrar til lokal verdiskapning, samtidig som vi tar et avgjørende sprang for å gjøre flyreiser bærekraftige i fremtiden. For oss markerer dette et taktskifte og vi vil fremover vurdere å inngå flere partnerskap for å nå klimamålene, avslutter Karlsen.

Om elektrodrivstoff

Elektrodrivstoff, ofte forkortet e-fuels, er en type syntetisk drivstoff som produseres ved hjelp av karbonfangst og grønt hydrogen fra bærekraftige energikilder.

På Norsk e-Fuel sitt anlegg i Mosjøen vil elektrodrivstoff produseres basert på hydrogen. Hydrogenet er laget av vann og elektrisitet som smeltes sammen med fanget karbondioksid. Prosessen gjør det mulig å produsere fornybare hydrokarboner på land.

Norsk e-Fuel jobber for «å bruke det vi har for å lage det vi trenger». For å produsere elektrodrivstoff vil anlegget bruke 100 prosent fornybar energi, vann og CO2 fanget direkte fra luften. Sluttproduktet reduserer klimagassutslippene med opptil 99 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff, ifølge et regnestykke gjennomført av EUs ETS InnovFund som er verifisert av DNV.

Om Norsk e-Fuel

Norsk e-Fuel ble grunnlagt i 2019. Selskapet har som mål er å være en pådriver for overgangen til fornybar luftfart gjennom industriell produksjon av bærekraftig flydrivstoff fra CO2 og vann.

Norsk e-Fuel er støttet av fem strategiske investorer og nøye utvalgte partnere som går sammen for å fremme Power-to-Liquid-produksjonen på en industriell skala. Som prosjektutvikler skal Norsk e-Fuel bygge store produksjonsanlegg for å levere syntetisk drivstoff til luftfarten. Produksjonsanlegget i Mosjøen er første skritt i selskapets ambisjon om å utvikle en ny verdikjede for produksjon av bærekraftig drivstoff.

Kontakt Norsk e-Fuel: Lars Bjørn Larsen, CCO, +47 930 19 169; lblarsen@norsk-e-fuel.com

Lars Bjørn Larsen, kommersiell direktør i Norsk e-Fuel og Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, møter hverandre til signering på Norwegians hovedkontor på Fornebu.

Emner

Kategorier


Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Kontakter

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/ Kundehenvendelser: Klikk her for kundeservice eller ring 815 21 815
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Norwegian
Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway