Gå videre til innhold
Rettsaken i Høyesterett om arbeidsgiveransvar i Norwegian

Nyhet -

Rettsaken i Høyesterett om arbeidsgiveransvar i Norwegian

I den pågående rettsaken mellom Norwegian og Parat skal Høyesterett konkret avgjøre hvilken juridisk enhet 11 norske piloter og kabinansatte skal tilhøre innad i Norwegian-konsernet. Norwegians organisering skal bidra til et internasjonalt konkurransedyktig selskap, til beste for ansatte både i Norge og i andre land Norwegian har stor virksomhet.

Det er verdt å merke seg at alle i Norwegian har fast ansettelse, tariffavtale, og gode lønns- og arbeidsvilkår i de heleide datterselskapene som Parat nå har gått rettens vei for å flytte dem bort fra og over i et holdingselskap hvor det ikke vil være operativ drift i fremtiden. 

Alle Norwegians flygende personell i Norge er fast ansatt i et 100 prosent eid selskap i Norwegian-konsernet, og har norsk trygdetilhørighet og norske lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser. Både norske og andre lands luftfartsmyndigheter har godkjent Norwegians nåværende organisering. 

Hvorfor er Norwegians modell slik den er i dag?
Norwegianstyret besluttet å omorganisere virksomheten allerede for fem år siden, i 2013. Bakgrunnen var å sikre nettopp en modell for å ivareta veksten og muligheten til å være konkurransedyktig, samt ikke minst å sikre tilgang til nye markeder gjennom trafikkrettigheter. 

Trafikkrettigheter forhandles i stor utstrekning bilateralt mellom ulike land, noe som innebærer at man er nødt til å ha driftstillatelser i flere land enn Norge skal man kunne vokse videre internasjonalt. At selskapet blir mer effektivt og bedre rustet i den harde internasjonale konkurransen kommer alle ansatte til gode. I 2013 hadde Norwegian 1850 ansatte i Norge. I dag har selskapet vel 2750 ansatte i Norge, noe som understreker at global vekst er bra også for den norske delen av virksomheten.

Norwegian ønsker at også norske ansatte skal kunne fly på tvers av driftstillatelser og operere på internasjonale ruter, samt at selskapet oppnår en harmonisering med blant annet felles manualer, trening og planlegging.

Denne filmen forklarer hvorfor en konsernmodell med et børsnotert holdingselskap på toppen, med hel- eller deleide datterselskap under, er nødvendig for å sikre internasjonal markedstilgang. Modellen sikrer et bærekraftig selskap og trygge arbeidsplasser, også i Norge:

Emner

Kontakter

Kun for journalister

Kun for journalister

Pressekontakt Pressekontaktene kan ikke svare på kundehenvendelser 815 11 816
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Pressesjef +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er et ledende nordisk luftfartskonsern med hovedkontor på Fornebu i Bærum. Selskapet har over 8 200 ansatte og eier to av Nordens ledende flyselskap: Norwegian Air Shuttle og Widerøes Flyveselskap. Widerøe ble kjøpt av Norwegian i 2024, med mål om å tilby kundene sømløse reiser på tvers av flyselskapenes rutenettverk.

Norwegian Air Shuttle har rundt 4 700 ansatte og tilbyr et omfattende rutenett som knytter de nordiske landene til populære destinasjoner i Europa. I 2023 hadde Norwegian over 20 millioner passasjerer og en flåte på 87 Boeing 737-800 og 737 MAX 8-fly.

Widerøes Flyveselskap er Norges eldste flyselskap og har mer enn 3 500 ansatte. Selskapet opererer hovedsaklig kortbaneflyplassene i Distrikts-Norge, og flyr mange anbudsruter i tillegg til sitt eget kommersielle nettverk. I 2023 hadde Widerøe 3,3 millioner passasjerer og en flåte på 48 fly: 45 Bombardier Dash-8- og tre Embraer E190-E2. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 41 flyplasser i Norge.

Norwegian-konsernet er en pådriver for bærekraftige løsninger og jobber kontinuerlig for å redusere egne utslipp. Blant flere initiativer, er investering i produksjon og bruk av fossilfritt flydrivstoff (SAF) den største satsningen. Norwegian ønsker å bli det bærekraftige valget for passasjerene og bidra til grønn omstilling av luftfarten.

Norwegian

Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway