Open skies
Følg Norwegian

Tettere globalt samarbeid når Norwegian går inn på eiersiden i OSM Aviation

Pressemelding   •   des 16, 2015 08:00 CET

Norwegian Air Resources Holding (NARH) og OSM Aviation har inngått en avtale om et tettere samarbeid for sysselsetting, opplæring og oppfølging av piloter og kabinpersonale. Norwegian og OSM Aviation har allerede et godt samarbeid i flere land, og NARH går nå inn på eiersiden i selskapet med 50 prosent av aksjene. Faste, lokale ansettelser og gode karrieremuligheter er en forutsetning når selskapet ekspanderer internasjonalt.

OSM Aviation vil fortsatt tilby fast ansettelse og konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser til nåværende og fremtidige medarbeidere. Gjennom OSM Aviation, vil Norwegian også sikre lokal ekspertise og tilstedeværelse når selskapet vokser i nye markeder. OSM Aviation sysselsetter i dag mer enn 1000 besetningsmedlemmer for Norwegian i Sverige, Finland, Storbritannia, Spania og USA. OSM Aviation tilbyr rekruttering, opplæring, bemanning og ombordtjenester til flere andre internasjonale kunder. Det nye samarbeidet får ingen betydning for ansettelsesforholdene til piloter og kabinansatte i Norwegian eller i OSM Aviation.

- Ved å forene krefter, blir OSM Aviation et av verdens ledende selskaper for sysselsetting, opplæring og oppfølging av piloter og kabinpersonale i global luftfart. I mer enn to år har vi hatt et godt og profesjonelt samarbeid med OSM Aviation. Vårt personale ansatt i OSM gir selskapet gode skussmål. Sammen skal vi bygge en sterkere og mer konkurransedyktig virksomhet for videre ekspansjon i nye markeder, sier administrerende direktør Krister Arnio i NARH.

- Dette er en viktig milepæl for oss. Gjennom dette samarbeidet vil vi ytterligere styrke vår globale posisjon som en profesjonell leverandør av kvalitet og kompetanse til våre kunder. Det vil ytterligere styrke vår rolle som en attraktiv arbeidsgiver, sier administrerende direktør Espen Høiby i OSM Aviation.

Det nye partnerskapet dannes ved at NARH går inn på eiersiden i OSM Aviation med 50 prosent av aksjene. OSM Aviation vil samtidig få en 49 prosent eierandel i Norwegians datterselskaper i Spania, Finland og Storbritannia, mens Norwegian gjennom NARH beholder majoriteten.

Sluttføringen av avtalen er underlagt EU-kommisjonens godkjennelse, i tråd med EUs fusjonsregelverk. Transaksjonen forventes ferdigstilt ved utgangen av første kvartal 2016.

Pressekontakter:

OSM Aviation: Administrerende direktør Espen Høiby, 90 10 10 02.

Norwegian: Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, 97 55 43 44

Norwegian: Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, 45 45 60 12

Om OSM Aviation

OSM Aviation har spesialisert seg på ansettelse, utvikling og forvaltning av flypersonell, og har nå 2000 ansatte fordelt på 14 land. Staben av høyt kvalifiserte kabinansatte og piloter er fast ansatt i de ulike landene der selskapet har sine baser. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår er konkurransedyktige og i henhold til de regler og avtaler som gjelder i de ulike land. OSM Aviation har fått en god mottagelse i markedet etter at virksomheten startet i 2012 og har allerede flere internasjonale flyselskaper som kunder.  

Norwegian er det syvende største lavprisselskapet i verden med rundt 5500 ansatte. I dag opererer Norwegian godt over 400 ruter til mer enn 130 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på over 100 fly som frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på fire år. Norwegian er verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer over hele verden i en ny kåring fra anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For tredje år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.