Open skies
Følg Norwegian

Sterk ekspansjon og sikring av drivstoff for 2015 preger årsresultatet for Norwegian

Pressemelding   •   feb 12, 2015 07:05 CET

Norwegians resultat for 2014 er preget av en sterk omsetningsvekst, kapasitetsøkning og investeringer for fremtiden. Sikring av drivstoff for 2015 utgjør en stor utgiftspost med 459 millioner kroner, noe som igjen påvirker årsresultatet i betydelig grad. Store kostnader er dermed allerede tatt ved inngangen til 2015. Årsresultatet ble -1 050 millioner kroner, mot 322 millioner foregående år.

Etter syv år med overskudd, legger Norwegian fram et negativt årsresultat. Omsetningen kom imidlertid opp i 19,5 milliarder kroner – en vekst på 25 prosent. Kapasiteten (ASK) økte med 35 prosent, men fyllingsgraden var likevel 81 prosent, opp tre prosentpoeng fra foregående år. Totalt 24 millioner passasjerer reiste med Norwegian i 2014, en økning på 16 prosent fra 2013.

For fjerde kvartal isolert ble det underliggende resultatet på samme nivå som i 2013. Underskuddet på -958 millioner skyldes i stor grad sikring av drivstoff for 2015 og svak norsk krone. Takket være overføringen av store deler av Norwegians flyflåte til datterselskapet Arctic Asset Aviation Ltd. (AAA), har imidlertid verdien av flyene økt i takt med dollaren. Dette har gitt en positiv effekt på 361 millioner på egenkapitalen, som i praksis utligner valutatapet på driften i fjerde kvartal 2014.

Årsaker som forklarer 2014-resultatet
Store valutasvingninger og sikring av drivstoff for 2015 har påvirket resultatet og belastet regnskapet med 690 millioner kroner for året sett under ett. Videre har forsinkelser på langrutene kostet selskapet 265 millioner kroner i 2014. Dette omfatter innleiekostnader, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke til forsinkede passasjerer. Kostnader knyttet til manglende godkjennelse av EU-selskapets søknad om amerikansk flylisens utgjorde totalt 117 millioner kroner. «Enmannsstreiken» Parat iverksatte i forbindelse med tariffoppgjøret for de kabinansatte kostet alene hele 101 millioner kroner.

Fjerde kvartal 2014
For fjerde kvartal omsatte Norwegian for 4,6 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Resultatet var -958 millioner kroner, mot -194 millioner kroner året før. I fjerde kvartal fløy 5,65 millioner passasjerer med selskapet, noe som utgjorde en passasjervekst på åtte prosent. Kapasitetsveksten gikk ytterligere opp mot slutten av året til 21 prosent, mens fyllingsgraden økte med tre prosentpoeng til 81 prosent.

- Det er ingen grunn for å legge skjul på at 2014 har vært et svakt år for Norwegian. Samtidig ser vi ser flere lyspunkt ved inngangen til 2015. 2014 var preget oppbygging av selskapet internasjonalt, ikke minst betydelig satsing på langdistanserutene. Vi ser at vår vekststrategi gir resultater i form av et stadig sterkere fotfeste internasjonalt. Selv med store investeringskostnader har vi klart å redusere enhetskostnadene og fornyet flyflåten ytterligere slik at snittalderen nå er nede i 4 år.

Vi går inn i 2015 med god etterspørsel etter flyreiser, og får full effekt av den lave oljeprisen allerede i første kvartal. Samtidig er det ingen tvil om at kostnadene må videre ned for å sikre selskapet konkurransekraft i et meget utfordrende marked, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Se kvartalsrapport for flere tall og detaljer.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.