Gå videre til innhold
Sterk avslutning på 2011 for Norwegian

Pressemelding -

Sterk avslutning på 2011 for Norwegian

Passasjerveksten fortsatte for Norwegian i desember med en økning på nærmere 211 000 reisende, tilsvarende 22 prosent. Dette markerer slutten på et år med kraftig vekst hvor Norwegian fløy nærmere 16 millioner passasjerer, en økning på 3 millioner passasjerer fra året før.

I desember måned fløy 1 177 679 passasjerer med Norwegian. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 24 prosent. Kabinfaktoren var på 77 prosent i desember, en økning på 1 prosentpoeng fra samme måned i fjor.

- Vi er meget godt fornøyd med avslutningen på fjoråret. I trafikktallene for desember er det mange lyspunkter. Den totale setekapasiteten i selskapet økte med 22 prosent, men vi greide likevel å fylle flyene bedre enn på samme tid i fjor. Mye av denne kapasitetsveksten skyldes vår etablering i Finland og mange nye ruter både her og i Sverige. Passasjerene betalte de samme lave billettprisene som i 2010, til tross for langt høyere oljepriser. Vi holdt billettprisene lave gjennom bedre fyllingsgrad, men ikke minst takket være flere nye og langt mer kostnadseffektive fly, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Norwegian har faset inn totalt 16 fabrikknye fly i 2011 og har med det en av de nyeste flyflåtene i Europa.

- Vekst og markedsandeler har ingen verdi hvis ikke veksten er lønnsom. Vi har vært opptatt av å vokse lønnsomt og tilpasse kapasiteten til markedet. Trafikktallene gjennom 2011 bekrefter at vår kapasitet i markedene har vært godt tilpasset etterspørselen, sier Kjos.

Høy pålitelighet

Pålitelighet dreier seg både om regularitet – det vil si at flyet ikke blir kansellert - og om punktlighet. I 2011 hadde Norwegian en regularitet i Norge på hele 99,4 prosent og en punktlighet på 89,5 prosent. I 2011 ble selskapets totale punktlighet 85,2 prosent og andel gjennomførte flygninger 99,7 prosent, hvilket plasserer Norwegian i toppsjiktet blant de større flyselskapene både hva gjelder punktlighet og regularitet.

For desember måned alene ble totalpunktligheten 78,3 prosent, samtidig som selskapet gjennomførte 99,3 prosent av de planlagte flygningene. I Norge var tallene for desember henholdsvis 80,3 prosent punktlighet og 98,6 prosent regularitet, målt av Avinor. Punktligheten ble i desember påvirket av utfordrende vær med underkjølt regn, tåke og vind, men de aller fleste flyene gikk likevel til tross for mye ruskete vær denne måneden.

Se detaljerte tall i vedlagte pdf.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 97 55 43 44

Finansdirektør Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Emner

Tags


Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (297 ruter og 110 destinasjoner per november 2011). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet 13 millioner passasjerer i 2010. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 61 fly i flåten (per november 2011). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige Boeing 737-800-fly og får levert 78 fly direkte fra Boeing-fabrikken fram mot 2018. Norwegian vil ha en av Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter når de nye flyene er på plass.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Pressekontakt

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00
Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Pressekontakt Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Relatert materiale