Open skies
Følg Norwegian

SAS må betale Norwegian 175 millioner for industrispionasje

Pressemelding   •   sep 30, 2010 11:48 CEST

- Det er svært gledelig at det nå endelig kan settes sluttstrek i denne saken etter at Norwegian har fått medhold i tre forskjellige rettsinstanser. Dette viser at rettssystemet fungerer og at uetisk atferd over tid får økonomiske konsekvenser, sier administrerende direktør i Norwegian, Bjørn Kjos. Norwegian har dermed fått fullt medhold i Høyesterett, og SAS må betale Norwegian 175 millioner kroner i erstatning inkludert saksomkostninger.

Høyesteretts ankeutvalg avviste 28. september 2010 SAS’ anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. mars 2010, der SAS ble dømt til å betale Norwegian erstatning og saksomkostninger for SAS’ misbruk av Norwegians forretningshemmeligheter. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig, og tilkjente erstatningsbeløp og saksomkostninger skal nå utbetales.

I lagmannsrettens dom ble Norwegian tilkjent kr 160 000 000 i erstatning, samt kr 6 839 770 i omkostninger for tingretten og kr 7 851 472 for lagmannsretten, fra SAS AB og SAS Scandinavian Airlines Norge AS. I tillegg kommer renter. Norwegian er nå også tilkjent kr 637 600 i forbindelse med Høyesteretts behandling av SAS’ avviste anke.

Norwegian ble i en svært sårbar oppstartfase for selskapet utsatt for en grov og kynisk industrispionasje fra SAS sin side. Norwegian tapte flere hundre millioner kroner som følge av at SAS på ulovlig vis tilranet seg intern og sensitiv informasjon om Norwegian fra bookingsystemet Amadeus. Det er denne spionasjen SAS er straffedømt for og som via Lagmannsretten endte opp med å bli anket og nå avvist i Høyesterett.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør Frode Foss, tlf 91 63 16 45
Prosessfullmektig, advokat Anders Ryssdal, tlf 90 78 47 94

Norwegian er Skandinavias største lavprisselskap og det fjerde største i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (239 ruter og 94 destinasjoner pr september 2010). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet 10,7 millioner passasjerer og omsatte for 7,3 milliarder kroner i 2009. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2 000 ansatte. Norwegian har 52 fly i flåten (september 2010). Selskapet får levert til sammen 73 nye fly av typen Boeing 737-800 i perioden 2008 – 2014. Norwegian vil ha en av Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåte når de nye flyene er på plass.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.