Open skies
Følg Norwegian

Pilotstreiken påførte Norwegian ekstra kostnader og inntektstap i størrelsesorden 350 millioner kroner

Pressemelding   •   apr 10, 2015 08:00 CEST

Trafikktallene for mars er sterkt påvirket av streiken blant de skandinaviske pilotene. Norwegian ble påført tap og ekstra kostnader i størrelsesorden 350 millioner kroner, viser nye beregninger. For første gang opplever Norwegian en passasjernedgang sammenlignet med året før, hovedsakelig i Skandinavia hvor tett på 2 000 flygninger ble kansellert.

Streiken som ble igangsatt av fagforeningen Parat og den skandinaviske pilotforeningen har kostet selskapet dyrt. De kansellerte flygningene utgjorde om lag 120 millioner kroner i tapte inntekter, mens ekstrakostnader knyttet til å ivareta passasjerene kom opp i 110 millioner kroner, blant annet kjøp av billetter med andre selskap, mat og hotellovernattinger for strandede passasjerer. Inntektsbortfallet i form av tapte bookinger fremover er beregnet til 120 millioner kroner. Til sammen summerer «streikeregningen» seg isolert opp i om lag 350 millioner kroner.

I mars fløy 1 726 180 passasjerer med Norwegian, en reduksjon på 4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. De flyene som gikk hadde imidlertid høyere fyllingsgrad enn i mars i fjor. Fyllingsgraden i år kom opp på 84,2 prosent og medvirket til en positiv trafikkvekst (RPK) på 7 prosent. Kapasiteten (ASK) falt med 1 prosent. Trafikktallene for mars er positivt påvirket av at påskeutfarten i år kom i mars, mens den i fjor kom i april. Det er naturlig å forvente negative effekter både av pilotstreiken og påskeeffekter også for april. Billettbestillingene har etter hvert tatt seg opp igjen, også på bakgrunn av flere kampanjer i etterkant av streiken. Gode bookingtall utover våren vil imidlertid ikke kunne kompensere for inntektsbortfallet.

- Streiken blant de skandinaviske pilotene påførte Norwegian svært store kostnader. Dette er tap og inntektsbortfall vi må leve med. Heldigvis fortsetter vi å tiltrekke oss mange nye kunder i Europa og USA som oppveier for at kundene i Skandinavia så seg nødt til å fly med konkurrentene. Hadde vi ikke hatt en så stor kundemasse og mange hardt arbeidende medarbeidere også utenfor Skandinavia ville situasjonen vært enda vanskeligere, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 97 55 43 44
Finansdirektør Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.