Open skies
Følg Norwegian

Pilotstreiken i Norwegian er endelig over

Pressemelding   •   mar 10, 2015 18:30 CET

Streiken blant de skandinaviske pilotene i Norwegian er avblåst. Norwegian har strukket seg langt for å få til en løsning på konflikten som har vart i 11 døgn. - Jeg er svært lettet over at pilotstreiken nå er avblåst og at passasjerene våre endelig kan føle seg trygge på at flyene snart vil gå som normalt. Jeg er ekstremt lei meg for de problemene våre passasjerer er blitt påført som følge av pilotstreiken, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

For Norwegian har det vært viktig å inngå avtaler som anerkjenner den retten styret og ledelsen i selskapet har til å fortsette å bygge en moderne konsernstruktur som gjør selskapet konkurransedyktig internasjonalt. Det har også vært sentralt i forhandlingene å ikke gi slipp på den kommersielle styringen og mulighetene for å tilpasse seg et konkurransebilde som hele tiden endrer seg. Selskapet har med denne tariffavtalen fått etablert innskuddspensjon også for pilotene, en redusert Loss of License (LOL) forsikring, samt en noe mer fleksibel arbeidstidsordning.

De skandinaviske pilotene har fått en ny tariffavtale med betingelser som fortsatt er blant de beste i bransjen. Avtalen er inngått med de pilotselskapene de nå er ansatt i. I tillegg har Norwegian-konsernet videreført en særskilt stillingsgaranti for alle pilotene som i dag er ansatt i Skandinavia. En slik garanti er unik i skandinavisk arbeidsliv og i en konkurranseutsatt bransje som luftfarten. Stillingsgarantiens varighet følger tariffavtalen for øvrig og gjelder frem til oktober 2017.

Takk til passasjerer og medarbeidere
- Jeg er svært lettet over at pilotstreiken nå er avblåst og at passasjerene våre endelig kan føle seg trygge på at flyene snart vil gå som normalt. Selskapet er påført store økonomiske kostnader. Det har vært en meget krevende periode både for våre passasjerer og for våre mange medarbeidere som har jobbet dag og natt for å håndtere streiken og ta hånd om passasjerene på best mulig måte. Jeg er også veldig takknemlig for den tålmodigheten og støtten vi har fått fra publikum, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian Air Shuttle.

Det vil ta noe tid før trafikken går som normalt, fordi verken fly eller personale i er posisjon for morgendagens trafikk. Informasjon om trafikken finnes på vår nettside under «Er flyet i rute».


For mer informasjon:
Norwegians pressetelefon: +47 815 11 816


Nærmere om betingelsene

  • Stillingsgaranti fra morselskapet i tre år for samtlige piloter i Skandinavia (dvs. en garanti mot nedbemanning i pilotselskapene)
  • Felles konsernansiennitet for alle piloter med baser i Europa (en pilot tilsatt ved en base kan ikke skyves ut av hensyn til ansiennitet)
  • Ingen lønnsøkning i 2015 (utover opprykk på en fast lønnsstige på 2-5%)
  • Minimum 184 fridager i året, dvs. minimal endring
  • Helt marginale endringer i arbeidstid og fleksibilitet
  • Overgang til innskuddspensjonsordning, samt en lukket ytelsespensjon for de som har 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder (65 år)
  • Skattefri utbetaling på 2,65 millioner kroner  (30G) ved tap av flysertifikat (Loss of License-forsikring) + en engangsutbetaling på 1,65 x årslønn
  • Felles forhandlingsrett for Norge, Sverige og Danmark

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.