Open skies
Følg Norwegian

Norwegians resultat for 2017 påvirket av global ekspansjon, flåtefornyelse og ekstraordinære kostnader

Pressemelding   •   feb 15, 2018 07:00 CET

Norwegian la torsdag frem helårsresultat for 2017 og 4. kvartal. Nettoresultatet for 2017 var på –299 millioner kroner, med en EBITDA på 60 millioner kroner. Norwegian har gjort betydelige investeringer i 2017 for å ruste konsernet for framtidig vekst. Samtidig har høyere drivstoffpriser, innleie av fly og mannskap, samt utlegg og kompensasjon til passasjerer påvirket resultatet. Norwegian er godt posisjonert for 2018 i form av godt billettsalg og en langt bedre bemanningssituasjon.

Norwegian omsatte for nærmere 31 milliarder kroner i 2017, en økning på 19 prosent sammenlignet med 2016. Totalt 32 fabrikknye fly ble satt i trafikk og bidro til en kapasitetsvekst på (ASK) på 25 prosent. Fyllingsgraden var uendret på 88 prosent. Vel 33 millioner passasjerer valgte å reise med Norwegian i 2017, en økning på 13 prosent sammenlignet med foregående år.

I fjerde kvartal var resultatet -919 millioner kroner. Omsetningen var på vel 7,8 milliarder kroner, en økning på 30 prosent fra samme periode i fjor. Økningen er hovedsakelig drevet av internasjonal vekst og større trafikk i Norden. I overkant av 8 millioner passasjerer valgte å fly med Norwegian dette kvartalet, en økning på 12 prosent. Fyllingsgraden var på 85,3 prosent. Norwegian gjorde betydelige investeringer dette kvartalet, blant annet i opplæring av nye piloter og kabinpersonale til både den interkontinentale og europeiske operasjonen og har dermed lagt et godt grunnlag for 2018.

- Vi er selvsagt ikke fornøyd med dette resultatet. Samtidig var 2017 preget av global vekst, nye ruter, høy fyllingsgrad og fortsatt flåtefornyelse. Gjennom vår globale strategi, bidrar vi til verdiskaping og nye arbeidsplasser overalt hvor vi flyr. I 2017 fikk vi flere store internasjonale kundepriser som aldri ville vært mulig uten alle våre dedikerte kolleger, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

- Norwegian har et bra utgangspunkt for 2018, med godt billettsalg og et stadig større interkontinentalt rutenett som kombinert med det store europeiske rutenettet gjør Norwegian stadig mer konkurransedyktig. Dessuten har vi en langt bedre bemanningssituasjon sammenlignet med i fjor. Den største globale veksten vil avta i andre halvdel av 2018 når 32 av totalt 42 Dreamlinere er satt i trafikk, fortsetter Kjos.


Se vedlagte pdf for detaljert informasjon.

Kontakt for pressen:
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tel. 45 45 60 12

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,6 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 9000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube