Open skies
Følg Norwegian

Norwegian med et årsresultat på 437 millioner i 2013

Pressemelding   •   feb 13, 2014 08:30 CET

Norwegian legger i dag frem et årsresultat før skatt på 437 millioner kroner. For fjerde kvartal isolert ble resultatet –283 millioner. 2013 har vært preget av sterk passasjervekst og internasjonal ekspansjon, og store ekstrakostnader i forbindelse med oppstart av langdistanseoperasjonen.

2013 er det syvende året på rad Norwegian går med overskudd. Årsresultatet før skatt (EBT) ble 437 millioner kroner i 2013, mot 623 millioner i 2012.
Omsetningen kom opp i 15,6 milliarder kroner – en vekst på 21 prosent. Kapasiteten (ASK) økte med hele 32 prosent. Likevel holdes fyllingsgraden oppe. Norwegian hadde tre millioner flere passasjerer i 2013 enn året før og fløy totalt 20,7 millioner reisende. Markedsandelene vokser i alle markeder.

Ekstrakostnader knyttet til oppstart av langdistanseoperasjonen har påvirket resultatene merkbart og utgjorde 216 millioner kroner for året sett under ett. Bare i tredje kvartal utgjorde de ekstra kostnadene 101 millioner kroner. I fjerde kvartal var det tilsvarende beløpet 45 millioner kroner. Dette omfatter innleiekostnader, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke for forsinkede passasjerer som er blitt berørt av alle de tekniske og operasjonelle problemene i langdistanseoperasjonen.

Fjerde kvartal 2013
For fjerde kvartal alene omsatte Norwegian for 3,8 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt (EBT) var –283 millioner kroner, mot 23 millioner kroner året før. 5,25 millioner passasjerer fløy med selskapet i fjerde kvartal, noe som utgjorde en passasjervekst på 20 prosent. Kapasitetsveksten gikk ytterligere opp mot slutten av året til 41 prosent, mens fyllingsgraden økte med ett prosentpoeng.

- Vi har hatt uventet store kostnader knyttet til oppstart av langdistanseoperasjonen, med forsinkede flyleveranser og tekniske problemer. Videre er årsresultatet påvirket av en svakere norsk krone. Samtidig kan vi slå fast at vår forretningsmodell virker i tråd med strategien. Kontantstrømmen har vært meget god i 2013. Vi har kuttet kostnader og satt inn mye ny kapasitet, samt opprettholdt fyllingsgraden. At det er sterk konkurranse i enkelte ruteområder gjenspeiler seg i prisene, men denne konkurransen blir Norwegian stadig bedre rustet til å møte, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Se kvartalsrapport for flere tall og detaljer.

Kontaktpersoner:
Finansdirektør Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 413 ruter til 128 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 89 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,8 år (per januar 2014). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. I 2013 ble Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.