Gå videre til innhold
Norwegian med betydelig resultatforbedring og kostnadskutt i 2019

Pressemelding -

Norwegian med betydelig resultatforbedring og kostnadskutt i 2019

Norwegians resultater for 2019 og fjerde kvartal viser at enhetsinntektene økte ni måneder på rad. Selskapet har avviklet ulønnsomme ruter utenfor Norden og lagt ned baser for å få en mer effektiv drift. Punktligheten har forbedret seg betydelig de siste seks kvartalene; i fjerde kvartal var punktligheten opp 3,1 prosentpoeng til 82,6 prosent.

Tallene for 2019 ble påvirket negativt av utfordringene med Boeings 737 MAX-fly og Rolls-Royce-motorene på selskapets Dreamlinere. Resultatet for året endte med et tap på 1,6 milliarder kroner, mens det underliggende driftsresultatet før eierkostnader (EBITDAR) doblet seg til 6,5 milliarder kroner.

Norwegian har gjennom 2019 gjennomført en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten. Kostnadsreduksjonsprogrammet #Focus2019 kom i mål med et kutt på 2,3 milliarder kroner for hele året med 444 millioner kroner i fjerde kvartal. Selskapet har i tillegg utsatt flyleveranser, solgt fly, solgt Bank Norwegian-aksjene og innenriksoperasjonen i Argentina, samt hentet inn ny egenkapital for å styrke likviditeten.

2019 var et utfordrende år for bransjen, både med tøff konkurranse og usikkerhet i den globale økonomien. I tillegg har selskapet hatt betydelige ekstrakostnader gjennom 2019 på grunn av Boeing 737 MAX-flyene som har stått på bakken siden mars og løpende utfordringer med Rolls-Royce-motorene på selskapets Dreamlinere. Selskapet har derfor gjennom store deler av året leid inn fly for å unngå kanselleringer og forsinkelser for kundene.

Omsetningen i 2019 var 43,5 milliarder kroner, en økning på åtte prosent sammenlignet med 2018. Økningen skyldtes høyere enhetsinntekter og økte tilleggsinntekter per passasjer. Norwegians endring i strategisk fokus fra vekst til lønnsomhet resulterte i en kapasitetsvekst (ASK) på én prosent mens enhetsinntektene økte syv prosent. Fyllingsgraden var på 86,6 prosent, og mer enn 36 millioner kunder valgte å reise med Norwegian i løpet av 2019.

Fjerde kvartal

I fjerde kvartal ble det underliggende driftsresultatet før eierkostnader (EBITDAR) forbedret til 436 millioner kroner sammenlignet med et tap på 118 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. De totale inntektene var 8,9 milliarder kroner; ned sju prosent som følge av mindre kapasitet og et mer optimalt rutenett. Inntektsreduksjonen ble imidlertid mer enn oppveid av lavere driftskostnader. I fjerde kvartal ble produksjonen (ASK) redusert med 19 prosent, mens en forbedring på 16 prosent i enhetsinntektene og åtte prosent høyere tilleggsinntekter per passasjer motvirket mye av kapasitetsreduksjonen. Vel 7,5 millioner kunder valgte å reise med Norwegian dette kvartalet.

- 2019 var en ny epoke for Norwegian da selskapets strategi endret seg fra vekst til lønnsomhet. Vi nådde målet om å spare 2,3 milliarder kroner gjennom #Focus2019, samt flere positive økonomiske milepæler. Overgangen til lønnsomhet fortsetter med transformasjonsprogrammet NEXT for å bygge en sterk, bærekraftig og lønnsom virksomhet til fordel for våre kunder, ansatte og aksjonærer, sier Norwegians finansdirektør Geir Karlsen.

- I løpet av 2020 er vårt mål å snu utfordringer til muligheter. Vi er fortsatt opptatt av å tilby større valgmuligheter til kundene, bidra til en mer bærekraftig luftfart og utvikle våre produkter og tjenester. Norwegian har forandret måten vi reiser på, og som selskap skal vi fortsette å gjøre det vi kan for å tiltrekke oss enda flere kunder, enten de reiser i jobb eller privat, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Spart 1,7 millioner tonn CO2

Takket være Norwegians nye og mer drivstoffeffektive flyflåte hadde selskapet en besparelse på 1,7 millioner tonn CO2 sammenlignet med bransjegjennomsnittet. Samtidig ble 40 prosent av de totale CO2-utslippene kompensert gjennom EUs kvotesystem. Siden lansering i desember 2019, har 123 000 kunder selv valgt å klimakompensere flyreisen sin med Norwegian. Gjennom samarbeidet med klimaselskapet CHOOOSE kan kunder enkelt kompensere for sitt karbonavtrykk når de kjøper flybillett med Norwegian.

Se vedlagte pdf for mer informasjon.

Emner


Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36 millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på nesten 170 fly med en gjennomsnittsalder på 4,6 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube

Kontakter

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/ Kundehenvendelser: Klikk her for kundeservice eller ring 815 21 815
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00

Norwegian

Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

Norwegian
Oksenøyveien 3
1366 Lysaker
Norway