Open skies
Følg Norwegian

Norwegian har inte hotat piloter

Pressemelding   •   mar 06, 2015 15:53 CET

Brevet som skickades ut till de svenska piloterna i Norwegian Air Norway (NAN) om att de överförs till Pilot Services Sweden är en ordinär information om verksamhetsövergång. Det är absolut inget hot som en del media skriver och som en del politiker påstår (Marita Ulvskog). Med brevet vill vi endast informera piloterna i NAN om deras möjlighet att välja om de vill arbeta i det nya bolaget eller inte. Det en rättighet som följer av lag att kvarstå hos den gamla arbetsgivaren om man vill. Norwegian har valt att informera om denna rättighet.

Men för att förstå vilken arbetstagare som har gått över eller inte har man satt en tidsfrist för besked. Om man väljer att inte gå över så skall en värdering ske om det finns arbetsuppgifter för de som stannar kvar i NAN. Bolaget kan redan nu, eftersom verksamheten har förts över i Pilot Services Sweden AB, se att det inte finns några arbetsuppgifter kvar, d v s det finns en arbetsbrist. Vi har valt att informera om detta på förhand. Vi vill gärna ha med alla piloter och det är viktigt att understryka att kollektivavtalet med alla rättigheter och villkor som de hade i NAN, överförs i Pilot Services Sweden.

Det här är villkoren i det befintliga kollektivavtalet som nu överförs:

Loss of License-försäkring (LOL):
Det här är en försäkring som innebär att man får ett skattefritt engångsbelopp om man inte längre kan arbeta som pilot. Under 2013 ökade utbetalningarna från 30 gånger basbeloppet (30G) till 60 gånger basbeloppet (60G). I kronor och ören motsvarar det en ökning från cirka 2,7 MNOK till 5,3 MNOK

Pension:
De norska piloterna har förmånsbaserad pension medan de svenska och danska har pensionsavtal enligt sina respektive lands pensionsvillkor.

Arbetstimmar: De skandinaviska piloterna har 203 bruttoarbetsdagar per år, reducerat med 26 semesterdagar betyder det 177 nettoarbetsdagar.

En skandinavisk pilot arbetar i genomsnitt 3,9 dagar per vecka och har möjlighet att ta upp till sju veckors semester. I genomsnitt flyger en skandinavisk pilot ca 750 timmar per år av de 900 som är tillåtna enligt det europeiska regelverket.

Med dagens kollektivavtal arbetar man i genomsnitt 17 arbetsdagar i månaden.

Arbetstidsordning:En 5-4 nyckel som innebär fem arbetsdagar följt av fyra fridagar

Upp till sju veckors semester

Ungefär 30% av piloterna har en så kallad variabel andel där de kan flytta upp till två dagar per månad från 5-4 fördelningen efter särskilda regler. I de fallen kompenseras man med ett belopp på cirka 1 100 NOK för att flytta en arbetsdag.

Lön: Piloterna har en lönetrappa där lönen ökar automatiskt med ca 2-5 procent per steg och år. Detta sker automatiskt utan koppling till företagets lönejusteringar i övrigt. Det innebär att även om företaget har fryst löneökningar kommer piloterna att få löneökning enligt trappan. Företaget har förlängt ”frysning av lönerna” och att man avstår från den årliga ökningen.

Topplönen för styrmän är cirka 700 000 NOK och för kaptener 1 070 000 NOK. Utöver detta utbetalas traktamenten för utförda flygningar. I Norge utbetalas cirka 800 NOK över 12 timmar. Det innebär att en pilot i genomsnitt får ut cirka 10 000 NOK i traktamente per månad.
Om man säljer en fridag (oavsett hur mycket/hur lite man arbetar) betalas denna med dubbel dagslön. Exempelvis får en styrman på översta lönesteget betalt cirka 7900 NOK per fridag och en kapten på översta lönesteget cirka 12000 NOK.

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.