Open skies
Følg Norwegian

Norwegian Air Norway (NAN) etablerer nye skandinaviske pilotselskaper i Norwegian-strukturen

Pressemelding   •   mar 05, 2015 15:50 CET

Styret i Norwegian Air Norway (NAN) har i et ekstraordinært styremøte i dag besluttet å etablere nye datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark for de skandinaviske pilotene i selskapet. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at alle piloter overføres i respektive pilotselskaper. Tariffavtalene med eksisterende rettigheter og betingelser videreføres i de nye selskapene, inkludert retten til å streike.

Norwegians klare mål er at alle piloter skal ha jobb i et Norwegian-selskap i fremtiden. Den pågående streiken setter alles arbeidsplasser i fare, og denne alvorlige situasjonen skal pilotene selv kunne påvirke utfallet av.

Etableringen av de nye selskapene Pilot Services Norway, Pilot Services Denmark og Pilot Services Sweden er et forsøk på å gi pilotene i hvert enkelt land muligheten til selv å påvirke sin fremtid. Norwegian og pilotenes arbeidsgiver NAN har vært tydelige på at kostnadsnivået må ned og fleksibiliteten opp i den skandinaviske operasjonen hvis selskapet skal kunne beholde like mange piloter som i dag. Alternativet er nedbemanning i Skandinavia. Virksomhetsoverdragelsen reduserer også risikoen for konkurs i NAN. Tarifforhandlingene kan når som helst gjenopptas i de respektive pilotselskapene.

Norwegian har hele tiden vært innstilt på finne en løsning med NPU og Parat, men ledelsen verken vil eller kan overlate til en ansattgruppe å overta styringen av Norwegian-konsernet. Norwegian og NAN satte tidligere i dag en frist for å komme til forhandlingsbordet. Da fristen klokka 15 utløp var det ingen reell forhandlingsvilje å spore hos NPU og Parat. Selskapet blør og hittil er over 100 000 passasjerer berørt. Norwegian er på vei inn i det sjuende døgnet med pilotstreik.

Lokalt regelverkNorwegian og datterselskapet NAN respekterer fullt ut at også svenske og danske piloter lar seg representere av sin fagforening. YS/Parat og NAN/NHO luftfart kan imidlertid ikke inngå tariffavtaler utenfor Norge. Videre er det allerede i dag svensk og dansk regelverk som gjelder for blant annet pensjon i de respektive landene.  Norwegian har fått henvendelser fra svenske og danske piloter som ikke vil risikere sin egen arbeidsplass som følge av NPUs ultimatum.

Styringsretten i Norwegian ligger fastFagforeningen Parat har hevdet at det de kjemper for en tariffavtale, noe de allerede har og som nå også videreføres. Det konflikten dreier seg om er styringsretten i Norwegiankonsernet, som verken ledelse eller styre kan overlate til fagforeningen. Allerede i 2013 besluttet konsernstyret å etablere datterselskaper for operativ drift i Norwegian-strukturen. Det er ikke aktuelt at de norske pilotene skal ansettes i morselskapet og derfra styre produksjon og ruter, slik NPU krever. Det ville medført at pilotene har styringsrett i alle markeder Norwegian er etablert, og også en rett til å skyve ut kolleger i eksempelvis England og Spania. De europeiske pilotene i Norwegian-familien har for øvrig blitt utsatt for trusler om «svartelisting» fordi de fortsetter sine flygninger for Norwegian. De skandinaviske pilotene har imidlertid i flere år hatt en særskilt trygghet for sine jobber i en policyerklæring fra selskapet. Ledelsen i NAN har gjort det klart overfor NPU og Parat at denne erklæringen kan bli videreført og utvidet.

Klargjøring av regelverket for Norwegians øvrige personellStreiken har sitt utspring i Skandinavia og i datterselskapet Norwegian Air Norway (NAN). Norwegian Air Shuttle (NAS) har kundene og alle trafikkrettighetene. NAS kjøper tjenester fra Norwegian Air Norway (NAN), blant annet i form av fly med besetning. Omdisponering av egne ressurser står et streikerammet selskap fritt til å gjøre uten at det er «streikebryteri».. Streik verken innskrenker eller utvider styringsretten. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at alle piloter overføres til respektive pilotselskaper.

Kontakt:Norwegians pressetelefon 815 11 816.

Dette er betingelsene i den gjeldede tariffavtalen. Disse videreføres ved virksomhetsoverdragelsen:Loss of License-forsikring (LOL):Dette er en forsikringsordning som innebærer at man får utbetalt et skattefritt engangsbeløp dersom man ikke lenger kan arbeide som pilot. Utbetalingen økte i 2013 fra 30 ganger grunnbeløpet (30G) til 60 ganger grunnbeløpet (60G). I kroner og øre i dagens kroneverdi tilsvarer dette en økning fra ca. 2,7 MNOK til 5,3 MNOK.

Pensjon: De norske pilotene har ytelsespensjon, mens de svenske og danske har pensjon i henhold til pensjonsordningene i sine respektive land.


Arbeidstimer:
De skandinaviske pilotene har 203 brutto arbeidsdager pr år, fratrukket 26 feriedager, hvilket betyr 177 netto arbeidsdager.

  • En skandinavisk pilot jobber i snitt 3,9 dager pr uke og har mulighet til å ta ut opp til sju ukers ferie. I snitt flyr en skandinavisk pilot ca. 750 timer pr år av 900 mulige, i henhold til regelverket i Europa.
  • Med dagens tariffavtale, jobber man i snitt 17 arbeidsdager i måneden.

Arbeidstidsordning:

  • En 5-4 nøkkel som betyr fem dager på jobb etterfulgt av fire fridager
  • Inntil syv ukers ferie
  • Ca. 30 % av pilotkorpset har en såkalt variabel andel, der man kan flytte inntil to dager pr måned bort fra 5-4 ordningen etter spesielle regler. I så fall kompenseres man med et beløp på ca. 1 100 kr for å flytte en arbeidsdag.

Lønn:

  • Pilotene har en lønnsstige der lønnen øker automatisk med ca. 2-5 prosent per trinn/pr år. Dette skjer automatisk uavhengig av selskapets lønnsjustering for øvrig, hvilket innebærer at selv med lønnsfrys vil pilotene få lønnsjustering. Selskapet har forlangt lønnsfrys og at man avstår fra årsopprykk.
  • Topplønn for styrmenn er ca. 700 000 og for kapteiner ca. 1 070 000. I tillegg tilkommer diett for utført flyging. For Norge utbetales det ca. 800 kr pr dag over 12 timer, det vil si at en pilot i snitt ligger på ca. 10 000 kr i diett pr måned.
  • Selger man en fridag (uansett hvor lite/mye man arbeider), så betales denne med dobbel dagslønn. Eksempelvis vil en styrmann på øverste trinn få betalt ca. kr 7 900 for en fridag, og en kaptein tilsvarende (øverste trinn) kr 12 000.

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.