Gå videre til innhold
God trafikkvekst for Norwegian i mars måned

Pressemelding -

God trafikkvekst for Norwegian i mars måned

Trafikkveksten fortsatte for Norwegian i mars måned. Selv med en kraftig økning i setekapasiteten er flyene like fulle som før. Norwegian-passasjerene flyr også mye lengre strekninger nå enn tidligere.

I mars fløy 1 439 943 passasjerer med Norwegian, en økning på 77 113 passasjerer eller 6 prosent sammenlignet med mars i fjor. Setekapasiteten økte med 20 prosent denne måneden, mens kabinfaktoren holdt seg stabil med 77,6 prosent. Norwegian-passasjerene flyr nå mye lenger enn tidligere, med en økt snittdistanse på 14 prosent for mars.

- Vi har hatt mange flere seter å tilby kundene våre i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor. At vi har fylt opp setene vi har satt i produksjon er det beste bevis på at kundene verdsetter tilbudet, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Selskapet opererte 99,8 prosent av de planlagte flygningene i denne måneden, hvorav 82,7 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 97 55 43 44
Finansdirektør Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Emner

Tags


Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med 331 ruter til 120 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. I mai 2013 starter selskapet også langdistanseflygninger til USA og Asia. Norwegian fraktet  nærmere 17,7 millioner passasjerer i 2012. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian har 73 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,6 år (per mars 2013).  Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en av de mest moderne flåtene i Europa.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Pressekontakt

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com

Pressekontakt Kundehenvendelser skal rettes til 815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
Eline Hyggen Skari

Eline Hyggen Skari

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 92 42 77 19
Esben Tuman

Esben Tuman

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 90 50 84 00
Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Pressekontakt Markedsrelaterte henv: marketing@norwegian.com

Relatert materiale